Strona główna

KRS:0000494234 SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU ,IX WYDZIAŁ

GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5000.00